Merilš .ORGanized In the current state and decadence of the social infrastructure around us, organization has become the one most important instrument of survival. It is also becoming the one and only way of keeping the information available to the people in need on the global information chaos called the Internet. By organising we wish to gain the visibility needed to distinguish things we say from the flood.

If we have anything to say.
Maailman muuttuessa yhä sekavammaksi paikaksi ja hukkuessa informaatiotulvaan on organisoitumisesta tullut entistä tärkeämpää. Siitä on tullut ainoa tapa erottua informaation ja disinformaation rajattomasta massasta. Vain organisoitumalla voimme selviytyä yhteiskunnan rakenteiden romahtaessa ja epävarmuuden lisääntyessä ympärillämme. Vain massasta erottuvan osoitteen turvin voimme pysyä löydettävissä.

tuomas@merila.org